EN

HR

shaped-hero-image-mobile

Prekrasne stranice koje prodaju za vas

Postanite prvi izbor vaših klijenata zbog uvjerljivog dizajna i jasne poruke.

Wonderful websites that sell for you

We make you an obvious choice for your clients with compelling design and clear copywriting.

What our clients say:

David has created an excellent website for our parish. Warm recommendations!

BDM Karmelska

Local church

We had a great experience working with Shaped Web Design. They created a couple of design assets and provided guidance on our next steps.

Raphael Briggs

Front-end developer

Shaped is easy to work with. They were incredibly accommodating and flexible with their services.

Arnold Becker

Freelancer

We needed a new website for our church that would capture the essence of art inside and Shaped delivered it seamlessly. Thank you for the incredible work.

Assunta

Church in Rijeka

Oblikujemo vašu viziju u digitalno remek-djelo

U današnjem vremenu dobar prvi dojam je ključan za stvaranje interesa ljudi.

Međutim, početni interes brzo nestaje ako posjetitelj ne nalazi korisne i relevante informacije.

Naša je misija pružiti našim klijentima izuzetne web stranice koje su usmjerene na potrebe njihovih klijenata, rješavanje problema i izgradnju kvalitetnih odnosa.

shaped-founder

David

Osnivač
david-signature

Shaping your brand with solid online presence

In this day and age, good first impression is essential to spark people's interest.

However, without providing real value that is relevant to the visitor, the initial interest quickly disappears.

Our mission is to provide our clients with exceptional websites that focus on their clients, solve their problems, and build lasting relationships.

shaped-founder

David

Founder
david-signature
shaped-founder

David

Osnivač
Founder
david-signature

Our recent projects

Naši nedavni projekti

BDM Karmelska

Assunta

Sugar Studio

Oceanic Solutions

How can we help?

Kako možemo pomoći?

Web Dizajn

Web Design

Everything around us is designed with a specific purpose. We use the same philosophy to make your website as relevant to your clients as possible.

Sve oko nas je dizajnirano s određenom svrhom. Koristimo istu filozofiju kako bismo vašu web stranicu učinili što relevantnijom za vaše klijente.

Design that talks to your clients

Dizajn koji razgovara s vašim klijentima

The web design industry is growing at a rate greater than 3% annually. Despite that, most websites still do not focus on a great user experience.

This is why our top priority is to design in a way that puts users first, creating layouts and content that are relevant to them, which brings them closer to you.

Industrija web dizajna raste po stopi većoj od 3% godišnje. Unatoč tome, većina web stranica i dalje nije fokusirana na odlično korisničko iskustvo.

Naš je glavni prioritet dizajnirati na način koji stavlja korisnike na prvo mjesto, stvarajući oblik i sadržaj stranice relevantan njima, što će ih povezati sa vama.

Wireframing
Branding
UI/UX
Logo
Shema
Brendiranje
UI/UX
Logo

Web Development

Web razvoj

This is where the magic happens. We use the finished design to build your new responsive website, optimize it for speed, and add all the features.

Ovdje se događa čarolija. Koristimo gotov dizajn za izradu vaše nove i brze web stranice pogodnu za sve ekrane, te joj dodajemo sve potrebne značajke.

Turning dreams into reality

Pretvaranje snova u stvarnost

Having a web designer and developer work separately can be a major pain. Designers will come up with great ideas only to see a message from the developer that it’s not worth the hassle.

The solution is simple - working with someone who can do both ensures a smooth workflow and healthy expectations from the beginning.

Odvojeni rad sa web dizajnerom i programerom može predstavljati veliki problem. Dizajner će smisliti sjajne ideje samo da bi dočekao poruku programera kako sve to nije vrijedno gnjavaže.

Rješenje je jednostavno - suradnja s nekime tko je sposoban raditi oboje osigurava neometan tijek rada i zdrava očekivanja od samog početka.

Web shop
Integrations
Animations
Responsive
Web shop
Integracije
Animacije
Prilagodba

Search Engine Optimization

Optimizacija za tražilicu

It would be a crime to bury a beautiful website under many others, making it impossible to find. This will not happen thanks to our SEO expertise.

Bio bi zločin prekrasnu web stranicu zakopati ispod mnogih drugih, čime ona postaje nevidljiva. To se neće dogoditi zahvaljujući našoj stručnosti u optimizaciji pretraživača.

On-page SEO
Local SEO
Off-page SEO
On-page SEO
Lokalni SEO
Off-page SEO

Website Management

Vođenje web stranice

Every website needs a home. Once finished, we host it on a reliable server, connect it to your domain, and remain available for additional support.

Svaka web stranica treba dom. Nakon završetka, stavljamo ju na brz i pouzdan server, povezujemo vašu domenu i ostajemo dostupni za dodatnu podršku.

Content Updates
Hosting
Technical Support
Ažuriranja
Tehnička podrška
Hosting

Lightning-fast loading speed

Munjevita brzina učitavanja

Premium look and feel

Elegantni izgled i dojam

Enhanced privacy and protection

Jaka privatnost i zaštita

1

2

3

4

5

This is how we move

Proces izgleda ovako

Book a Call

Rezervirajte poziv

The first step is to schedule a call with us where we discuss your needs and goals, gather necessary information about your business, and see if we are a good fit.

Prvi korak je rezervacija poziva s nama gdje ćemo razgovarati o vašim potrebama i ciljevima, prikupiti potrebne informacije o vašem poslovanju i zaključiti ako je suradnja prikladna.

1

The Proposal

Naša ponuda

Nakon našeg prvog sastanka, šaljemo vam detaljnu ponudu koja uključuje cijenu projekta, vremenski raspored i dodatne informacije ovisno o vašim specifičnim potrebama.

After our initial meeting, we will send you a detailed proposal that includes the project cost, timeline, and additional information depending on your specific needs.

2

Design Phase

Dizajn stranice

Nakon potpisivanja ugovora, radimo dizajn vaše nove web stranice na način koji pristaje vašem poslu. Uključit ćemo vas u reviziju kako bismo potvrdili da stvari idu u pravom smjeru.

When the contract is signed, we design your new website in a way that suits your business. We will include you in the revision to make sure things are headed in the right direction.

3

Development Phase

Razvoj stranice

Nakon što je dizajn odobren, počinjemo sa razvojem. Ovdje pretvaramo gotov dizajn u brzu web stranicu prikladnu za sve ekrane i kodiramo potrebne integracije.

Once the design is approved, development begins. This is where we turn the finished design into a quick and responsive website and code in necessary integrations.

4

Launch & Hand-off

Lansiranje i predaja

Završeno remek-djelo stavljamo na brz i siguran server. Kada je sve gotovo, web stranicu predajemo u vaše ruke i ostajemo dostupni za dodatnu podršku.

The finished masterpiece is hosted on a fast and secure server. When everything is done, we transfer the website to your good hands and remain available for additional support.

5

Frequently asked questions

Česta pitanja

What services are you offering?

Koje sve usluge nudite?

How much does a project cost?

Kolika je cijena projekta?

What is the first step in the process?

Što je prvi korak za početak suradnje?

How long does it take to complete a project?

Koliko je vremena potrebno za završetak projekta?

Who do you work with?

S kime točno radite?

Can you do individual services only?

Možete li raditi samo pojedinačne usluge?

Have a different question? Ask us anything.

Imate drugačije pitanje? Slobodno se javite.

Ready to take your business to the next level?

Spremni za podizanje poslovanja na višu razinu?

Spremni za podizanje poslovanja na višu razinu?